Nový mechanizmus úhrad za nemocničnú starostlivosť DRG Grouper STRIX

Systém DRG je nový mechanizmus slúžiaci na počítanie finančnej náročnosti liečby pacienta. Klasifikačný systém DRG umožňuje zaradiť liečbu pacienta podľa demografických, diagnostických a terapeutických charakteristík. Zjednodušene je v tomto systéme výška úhrady závislá od diagnózy pacienta.

Strix

Zaradenie liečby pacienta do DRG skupiny zabezpečuje základný modul STRIX. Umožňuje mimoriadne rýchle spracovanie a vyhodnotenie veľkého objemu dát. V porovnaní s DRG systémom používaným v Maďarsku je STRIX minimálne raz tak rýchly. STRIX a jeho nadstavby využívajú najnovšie technológie s možnosťou plnej integrácie s inými systémami a minimálnymi požiadavkami na konfiguráciu prevádzkového prostredia.

Nadstavby

Nadstavbové moduly základného modulu sú zamerané na zlepšenie kvality vykazovania nemocníc, ponúkajú analýzu dopadov pri zavedení systému DRG, pomáhajú manažmentu aj lekárom v ich práci a výrazne im šetria čas.

Tyto
zjednodušuje proces
vykazovania údajov…

Surnia
zabezpečuje analýzy nákladov,
výnosov, chybovosti…

Nesasio
sleduje finančnú
náročnosť prípadov…

Pre nemocnice

Nemocnice môžu využiť cenné informácie z DRG klasifikácie pre efektívnejší manažment, ktorý je pri objeme finančných prostriedkov v zdravotníctve nevyhnutný. Prechod na nový systém financovania je pre ne pri poznaní rizík dopadov jednoduchší. Vďaka takejto klasifikácii môžu nemocnice fungovať efektívnejšie a náklady za nemocničnú starostlivosť sú uhrádzané spravodlivejšie.

podrobné info

Pre zdravotné poisťovne

S využitím klasifikácie získanej zo základného modulu STRIX môžu zdravotné poisťovne zabezpečiť spravodlivosť a vyššiu efektívnosť úhrad v zdravotnom systéme zohľadnujúc náročnosť liečby pacienta.

podrobné info