DRG Grouper PRE POISŤOVNE

S využitím klasifikácie získanej zo základného modulu STRIX môžu zdravotné poisťovne zabezpečiť spravodlivosť a vyššiu efektívnosť úhrad v zdravotnom systéme zohľadnujúc náročnosť liečby pacienta.

Funkcionalita
Systém klasifikuje prípady pacientov do jednej z 1200 DRG skupín.
Úhrada za daný prípad sa určuje efektívnou relatívnou váhou danej DRG skupiny a základnou sadzbou, ktorá je obrazom reálnych nákladov za predchádzajúce obdobie.

Benefity
Zvýšená transparentnosť odmeňovania nemocníc.
Zabezpečenie vyššej efektivity nemocníc.
Výška úhrady zohľadňuje choroby pacienta a náročnosti potrebných diagnosticko-liečebných postupov.

Analytický modul

Funkcionalita
Modul ponúka zobrazenie štruktúry produkcie, chybovosti a dopadov od zavedenia DRG systému.
Porovnanie jednotlivých skupín alebo všetkých nemocníc na Slovensku.
Detailné náhľady na každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Možnosť spätnej väzby poskytovateľom vo forme reportov.

Benefity
Možnosť rýchlej analýzy a porovnania rôznych nemocníc.
Výpočet základnej sadzby.
Podklady pre následnú komunikáciu s nemocnicami.

Revízny modul

Funkcionalita
Modul ponúka kontrolu kvality vykazovania a dodržiavania pravidiel pri kódovaní úkonov.
Upozornenie v prípade konfliktu medzi vykázanými údajmi.
Identifikácia netypických prípadov.
Identifikácia zvýšeného počtu finančne nákladných prípadov u poskytovateľa.

Benefity
Predchádzanie upcodingu.
Podklady pre revíznu kontrolu.